Disclaimer


Hoewel de inhoud van de Mitracom Website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan Mitracom niet uitsluiten dat bepaalde informatie op de Website fouten bevat. Zolang aan Mitracom van rechtswege geen ernstige nalatigheid kan worden verweten, wijst Mitracom elke vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct c.q. indirect, voortvloeiend uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden op de site af.

Alle prijzen op deze Website worden standaard vermeld in EURO's, tevens inclusief 19% BTW, tenzij anders aangegeven. Alle informatie op deze Website wordt onder voorbehoud verstrekt, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten en diensten. Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaars. Getoonde afbeeldingen worden slechts voor het gemak van de Klant ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten; specifieke en voor zover mogelijk eenduidige informatie wordt op aanvraag verstrekt.

Ter referentie is verder van toepassing:

 • Algemene Voorwaarden Mitracom
 • Algemene Voorwaarden voor de Mitracom Website
 • Intellectueel Eigendom / Auteursrecht Mitracom
 • © 1998-2023 Mitracom @ www.mitracom.nl [software & content]. Heeft u vragen of opmerkingen over onze website? Neem dan contact op met de webmaster.

  Alle rechten voorbehouden. Alle (handels-)merken zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaars. Alle prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Bij aankoop van een Mitracom B.T.O. (Build To Order, BTO) systeem krijgt u 3 jaar garantie op arbeidsloon Mitracom; op alle producten wordt 1 jaar hardware garantie gegeven, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen t.g.v. bijvoorbeeld prijsfluctuaties in de computermarkt en/of typefouten uitdrukkelijk voorbehouden; afbeeldingen kunnen afwijken van het geleverde product en bijvoorbeeld slechts ter illustratie dienen van de productgroep waaronder een artikel valt. Op al onze producten en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven, welke u op aanvraag kostenloos toegestuurd kunt krijgen. Aanvullend gelden de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Mitracom Website, Intellectueel eigendom / auteursrecht Mitracom en website disclaimer.

  Deze website is geoptimaliseerd voor een beeldschermresolutie van minimaal 1024x768 en geoptimaliseerd voor de web browsers Mozilla FireFox 37.x en hoger en Microsoft Internet Explorer 11.x en hoger. Bij problemen met het gebruik van deze website verzoeken wij u om onze webmaster te contacteren, of telefonisch contact met ons op te nemen.
  Your IP address: (logged) Today's date: Friday Sep 29, 2023 @ 1:49 AM CET Page processing time: 0.0733 seconds
  This site is Powered by Mitracom (hardware) and FreeBSD / Apache / PHP / MySQL (software)